Selasa, 24 April 2012

JPFA in Harmonic Pattern …

JPFA23042012

Chart diatas merupakan ‘uji coba’ penggunaan GMMA dalam menentukan titik – titik Harmonic Pattern  …